Over ons

=> 28 mei interview bij radio Radio FunX Utrecht
=> Foto´s van het protest
03-dampersprotest-Utrecht

Dampers Protest bestaat uit zogenaamde dampers (mensen die elektrische sigaretten gebruiken).

Veel dampers hebben tabakssigaretten gerookt, voordat zij startten met dampen.  Veel zijn gestopt (of geminderd) met tabaksroken, en gebruiken de elektrische sigaret als veel minder schadelijke alternatief.

Dampen is het eerste levensvatbare alternatief voor roken!

In het onderzoek van Cancer Research UK, werd geconstateerd dat stoppen met een e-sigaret 60% meer kans van slagen heeft dan andere manieren of hulpmiddelen.

(Lees ook de ervaring van mensen die gestopt zijn met roken)

zonder-e-sigaret-nu-nog-gerookt

EU gaat verbeterde dampapparaten verbieden

De EU heeft regels opgesteld die de verbeterde versies van E-sigaretten verbieden. Zonder deze verbeterde dampapparaatjes kunnen rokers niet goed overstappen op dampen.
Daardoor kosten deze EU-regels mensenlevens!

Beperkt assortiment voor beperkte groep blijft over

Waar het in de praktijk op neer komt, is dat dan alleen zogenaamde cig-alikes toegestaan zijn. Dit zijn Kleine op tabakssigaretten lijkende E-sigaretten, die door de grote gevestigde tabaksindustrie geproduceerd worden.
Deze kleine cig-alikes zijn maar voor een kleine groep mensen een bevredigende E-sigaret. Voor heel veel dampers smaken ze vies en geven ze geen voldoening.

Verder worden voor een zware roker die sigaretten met een hoog nicotinegehalte rookt en wil overstappen de gelijkwaardige e-sigaretvarianten met een hoog nicotinegehalte verboden. Bij een enquête onder 415 dampers bleek dit 2,6% te zijn.

Terugvallen op tabak roken

Dit betekent dat een groep dampers weer zal terugvallen op tabakroken. En huidige rokers  worden beperkt. Want heel geschikte apparatuur om te stoppen wordt hen ontzegd.
dampersprotest tegen EU regelingen

Protest tegen wettelijke inperking van een minder schadelijk alternatief

Europese dampers protesteren tegen de TPD2
(Tobacco Products Directive = EU wet en regelgeving)

Artikel 20 van de TPD is gewijd aan de elektrische sigaret. Wanneer de richtlijn in alle Europese lidstaten is ingevoerd (voor mei 2016), wordt de e-sigaret als tabaksproduct behandeld, inclusief alle geldende tabaksregels.

Onze gezondheid is belangrijk !

Het aller belangrijkste voor het succes van dampen is de overvloed aan soorten dampapparatuur en vloeistoffen. Iedereen vindt een passende elektrische sigaret combinatie. De TPD2 betekent een einde van de grote diversiteit en de elektrische sigaret in Europa!

De kans wordt groot dat hierdoor huidige tabaksrokers zullen worden uitgesloten van een goede mogelijkheid tot overstappen naar dampen door invoering van de TPD 2. Of dat rokers die gestopt zijn,  minder voldoening uit het dampen halen en terugvallen op tabak roken.

We zijn zeker niet tegen goede regulering. Maar wel tegen onzinnige regels die Europese burgers en bedrijven nodeloos beperken en op kosten jagen. En die indirect meer doden als gevolg daarvan zullen veroorzaken.

e-sigaret-gebruikers-percentages550

Niet zinvolle en betuttelende regels door de EU

Het probleem is dat de regulering uiteindelijk een betutteling van de Europese burgers is geworden. En juist van die betuttelende en buitenproportionele regels is de meerwaarde totaal niet te vinden is wanneer je let op veiligheid. Veel van de maatregelen lijken niet op feiten en onderzoek gebaseerd. Terwijl uit onderzoek uitwijst dat op dit moment  e-sigaretten als hulpmiddel effectiever zijn bij stoppen met roken dan andere methoden.

Er worden en passant de Europese en Nederlandse winkels op kosten gejaagd en hun concurrentiepositie verslechterd t.o.v. de rest van de wereld. Buiten het feit dat in de toekomst de mogelijkheden om van tabaksroken over te stappen naar elektrisch roken verkleind worden. Daardoor is de kans groot dat het aantal tabaksrokers dat stopt minder groot zal zijn.

We zijn niet tegen regulering, maar die moet wel zinvol zijn

Wij willen wetgeving die het stoppen met tabaksroken aantrekkelijk maakt!!

Het vorige dampers protest heeft op 29 mei in Utrecht plaatsgevonden.

protest dampers collectief

Het Dampers protest 2015 wordt in Nederland georganiseerd door het Damperscollectief.   Het collectief bestaat uit 6 dampers die zich betrokken voelen bij de dampgemeenschap en geen banden hebben op commercieel vlak met dampgerelateerde industrie en tabaksindustrie. Het collectief is spontaan ontstaan en heeft gehoor gegeven aan de internationale oproep van het European Vapers Protest 2015 uit Oostenrijk om een protest op te zetten in Nederland.

De leeftijden van dampers

leeftijden-e-sigaret-gebruikers-nederland

Van de dampers is 63%% is 40 jaar of ouder.