Elektrische sigaret opstap voor kinderen of jongeren naar tabak?

Later toegevoegd gegevens jongeren esigaret-gebruik VS :

Gegevens uit de VS National Youth Tobacco Survey 
Conclusies:  De NYTS gegevens ondersteunen NIET de regelmatig geuite claim van een nieuwe epidemie van nicotineverslaving door gebruik van e-sigaretten, noch hoef je bang te zijn dat het dalen van tabaksverslaving bij jongeren na jaren van vooruitgang ongedaan wordt gemaakt. Bij de huidige gebruikers van e-sigaretten die nog nooit tabaksproducten hadden geprobeerd, wezen reacties consequent op minimale afhankelijkheid.2019-jongeren-vs-geen-epidemie

Later toegevoegd gegevens jongeren esigaret-gebruik UK 2018:
UK jongeren esigaret-gebruik 2018bruik-2018.

Zowel het verkopen van tabak als elektrische sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar is verboden. Desondanks weten we dat teenagers experimenteren, en vaak ondanks hun leeftijd toegang krijgen tot sigaretten. Daarnaast is ook de vraag wat de 18plus jongeren doen.

Het Trimbos instituut heeft dit voor Nederland onderzocht . Ook zijn er in andere landen onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld het Gardiff University onderzoek (Wales) en andere onderzoeken in Engeland en de VS. En eigenlijk wijzen die altijd dezelfde kant op. Er is geen gateway.  Wel zijn er aanwijzingen dat de e-sigaret ook voor tieners een Way-out is, een weg om tabaksgebruik te stoppen.

Ook bij tieners is de e-sigaret een Way-out in plaats van gateway naar tabak
Ook bij tieners is de e-sigaret een Way-out in plaats van gateway naar tabak

Smoking-and-Vaping-by-Teenagers-orgOok in andere landen zie je vergelijkbare tendensen. Tieners die experimenteren doen dat minder zeer schadelijke tabak en vaker met de niet tot nauwelijks schadelijke e-sigaret.  Daarnaast kiezen tieners meestal de variant zonder nicotine.

Herhaald ASH e-sigaret onderzoek leidt naar conclusies over volwassenen en jongeren zoals hieronder weergegeven.

wie-gebruiken-e-sigaretten-c

Tieners experimenteren hoofdzakelijke met nicotine vrije e-sigaret

Uit de “2015 NIDA Monitoring the Future survey” bleek dat  80% van de tieners die experimenteerden met de elektrische sigaret kozen voor de nicotine-vrije variant hiervan.

Let op de vraagstelling bij de percentages

Diverse getallen die je vindt is vaak een antwoord op de vraag of een tiener wel eens een e-sigaret of tabakssigaret gebruikt heeft. Wanneer een tiener 1 of 2 maal een e-sigaret of tabakssigaret gebruikt, en daarna dat nooit meer doet, telt deze tiener wel voor het percentage.  Terwijl dit juist een NIET-gebruiker is geworden.  Ook de vraag of een tiener de vorige maand gebruikt heeft zegt weinig. Vooral van belang is of de jongere dagelijks gebruikt.

In Hawaï is in 2013 een onderzoek naar gebruik gedaan bij teenagers. Waarbij gekeken is naar hun gebruik in de vorige maand, en naar dagelijks gebruik. E-sigaret gebruikt de laatste maand, 18 procent. terwijl het percentage teenagers dat dagelijks gebruikt 2 procent is. Maar het hogere e-sigaret gebruik zorgt niet voor een hoger tabaksgebruik, want dat was juist 7 procent lager in Hawaï dan in de hele VS.

Hoewel bij het Gardiff  onderzoek 12,3 procent van de ondervraagde jongeren tussen 11 en 16 jaar wel eens een e-sigaret heeft geprobeerd, zegt slechts 1,5 procent dat regelmatig (= minimaal een keer per maand) te doen. De jongeren die wél regelmatig een e-sigaret gebruikten, rookten in die tijd ook al tabak.

Uit het Trimbos onderzoek van oktober 2014 (jongeren 12-21 jaar) blijkt dat de meeste jongeren die zeggen wel eens een e-sigaret te hebben geprobeerd, al rokers zijn.  Het percentage jongeren dat gestopt is met roken (12%) is twee keer zo groot bij e-sigaret gebruikers dan bij rokende jongeren die nooit een e-sigaret heeft gebruikt (6%).

Het Britse ASH (Action on Smoking and Health) sept 2014:
90% van de regelmatige gebruikers, en mensen die af en toe een e-sigaret gebruiken, zijn jonge mensen die al roken of gerookt hebben. Het onderzoek toont ook aan dat 98% van de kinderen die nog nooit gerookt hebben, zelfs nooit een e-sigaret hebben geprobeerd.
Vervolgonderzoek ASH aug 2015:
Regelmatig gebruik van e-sigaretten door jongeren is zeldzaam.  En de jongeren die ze gebruiken zijn hoofdzakelijk ex-rokers.

American journal of preventive medicine:
Onderzoek onder studenten.  Het gebruik van verschillende nicotine-bevattende producten werd onderzocht, op een campus waar tabaksgebruik verboden was.  Er werd onderzocht of het eerste product dat een student probeert latere gebruik van tabak kan voorspellen. Eén van de conclusies was dat elektrische sigaretten wel vaker behoorde tot de producten die uitgeprobeerd werden door jongeren. Maar dat het gebruik daarvan niet werd doorgezet in dagelijks dan wel niet dagelijks gebruik. Dit in tegenstelling tot sigaretten en andere tabaksproducten.

Er is geen opstap, e-sigaretten lijken jongeren juist weg te houden van tabak!

Ondanks dat men zich afvraagt of e-sigaretten een opstap zijn voor teenagers naar tabakssigaretten, lijkt dat nergens te gebeuren. De cijfers lijken er juist op te wijzen dat e-sigaretten jongeren weghouden bij het uitproberen van tabakssigaretten.

Keuze tabakssigaret of elektrische sigaret?

En betreft het een elektrische sigaret die nicotine bevat of niet?

Je wilt natuurlijk dat een jongere met GEEN van beide start. Maar moet zou je een voorkeur moeten geven dan gaat die wel uit naar de elektrische sigaret. Omdat die geen teer en koolmonoxide geeft. En weinig schadelijk is in vergelijking met een tabakssigaret.  Daarnaast is het de vraag met of tieners experimenteren met e-sigaretten met of zonder nicotine. Nicotine is verslavend maar is niet kankerverwekkend.

Verder blijkt voor een aantal mensen de nicotine uit een e-sigaret minder verslavend te werken dan in een tabakssigaret. Wat het vermoeden geeft dat ook bij een startende gebruikers de kans op een nicotineverlaging daarmee kleiner is.

In tabak zitten stoffen die de verslavende werking aan tabak versterken. Die verstekende stoffen zitten niet in een e-sigaret. Zodat er een groep mensen is die makkelijk overstapt op elektrische sigaretten. En daarna vrij makkelijk overstapt op elektrische sigaret gebruik zonder nicotine. Dit geldt trouwens niet voor elke overstapper naar een elektrische sigaret.

Smaak-aanduidingen niet aantrekkelijk voor jongeren

Niet-rokende tieners tonen een zeer lage interesse in het gebruik van e-sigaretten, zelfs niet wanneer deze aangeboden worden met een verscheidenheid aan smaken als: framboos, kauwgom , gombeertjes, en vanillebonen, volgens een studie online gepubliceerd in het tijdschrift Nicotine & Tobacco Research. Onderzoekers ondervroegen 216 niet-rokende tieners leeftijd 13-17 jaar.

Laatste onderzoek over e-sigaret gebruik van jongeren

Linda Bauld is spreker op het Global Forum on Nicotine. Zij heeft al het onderzoek wat er wereldwijd bekend is in juni 2015  over jongeren en e-sigaretgebruik bestudeert.
Zij bespreekt de gevonden onderzoeken en schetst een totaalbeeld.

Toename e-sigaretten heeft afname rokers als effect bij adolecenten in de VS

De afname van rokers valt vooral op wanneer je 2011 vergelijkt met 2014 en e-sigaretten naast de brandbare tabaksproducten zet als sigaretten, sigaren en pijp.

adolecenten-us-afname-roken-D

Onderzoek Groot Brittannië

Elk jaar doet in Groot Brittannië het NatCen research bureau een uitgebreid onderzoek over drugs, alcohol en roken bij jongeren. De op dit moment laatst bekende cijfers gaan over 2014.  Deze tonen dat 0% van nooit rokende jongeren regelmatig (1 x per week of meer)  e-sigaretten gebruiken. Of simpel gezegd, jongeren die nooit gerookt hebben stappen helemaal niet over naar frequent gebruik van e-sigaretten. Wel blijkt dat ook jongeren die nooit gerookt hebben experimenteren met e-sigaret gebruik. Waarbij voor 9% geldt dat zij het een keer uitproberen, en 1-2 % zo nu en dan een e-sigaret gebruikt.  Jongeren die met tabak roken experimenteren of regelmatig tabak roken, gebruiken vaker e-sigaretten. Dat laatste lijkt een goede tendens, omdat e-sigaretten minder schadelijk zijn, en sneller en makkelijker mensen laat stoppen met tabak.
jongeren-e-sigaret-onderzoek

Bronnen :
Center for Disease Control and Prevention (US) – Tobacco Use Among Middle and High School Students — United States, 2011–2014
Trimbos onderzoek okt 2014 – Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren
Onderzoek : Electronic-cigarette use among young people in Wales
Onderzoeken van het Britse ASH (Action on Smoking and Health) :
– Sept 2014: New survey finds regular use of electronic cigarettes by children still rare
– Aug 2015: Latest data finds NO evidence that electronic cigarettes are a gateway to smoking for young people
American journal of preventive medicine: First-Tried Tobacco and Current Use in College Students
Oxford journals : The impact of flavor descriptors on nonsmoking teens’ and adult smokers’ interest in electronic cigarettes
NatCen research bureau onderzoek drugs, alcohol en roken bij jongeren

Voorkom hysterie
Er is nogal wat hysterie over e-sigaret-onderzoek voor jongeren. En worden onderzoeken over jongeren vaak vreemd geïnterpreteerd. Jongeren die 1 trekje van een e-sigaret uitgeprobeerd hebben, worden vaak gepositioneerd als e-sigaret gebruiker. Dus alsof ze dat dagelijks doen. En ineens komen er in de media talloze artikelen dat enorm veel kinderen en jongeren e-sigaretten gebruiken.  Terwijl het vaak een enkele maal uitproberen betreft.  Dit is vergelijkbaar met iemand die een keer een glaasje wijn drinkt en alcoholist noemen.

De ontwikkelingen gaan door, onderzoek in 2016

Onderzoek in Engeland en Schotland

In interviews met jonge mensen van 16 tot 25 jaar in Engeland en Schotland, vertelde het merendeel van de ondervraagden dat e-sigaretten de kans verkleinde dat ze zouden gaan roken.

“Er waren heel weinig aanwijzingen bij de ondervraagde jongeren dat e-sigaretten tot een verhoogde kans op roken onder jongeren zou toenemen,” zei Dr Neil McKeganey die het onderzoek leidde.  “De meerderheid van de geïnterviewden en ook de e-sigaret gebruikers vindt roken zeer negatief.  Ook vonden ze dat het gebruik van e-sigaretten  iets heel anders is dan roken.”

Ook bij dit onderzoek was de eindconclusie dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat e-sigaretten werken als opstap naar tabak roken.

Onderzoek :  E-cigarettes: Gateway or roadblock to cigarette smoking? 

Drie jaren onderzoek in Wales : geen opstap naar roken, maar juist uitweg uit rookverslaving

Voor het derde opeenvolgende jaar toont het onderzoek aan dat er geen verband is tussen jongeren die e-sigaretten gebruiken en het starten met tabak  roken.

De grote meerderheid rookt voordat ze e-sigaret uitproberen (90,3%). Daarnaast stopt meer dan 30% met behulp e-sigaret  en 25% vermindert aantal sigaretten dat ze roken door e-sigaret gebruik.

Lees meer over dit onderzoek :
Onderzoek jongeren e-sigaretten geen gateway naar roken
PDF met de volledige resultaten van het onderzoek: ‘E-sigaretten en Young People

Onafhankelijk onderzoek in de Verenigde Staten

Deze studie trekt claims dat e-sigaretten jongeren tot roken aanzet in twijfel. Dit onderzoek laat zien, dat het uiterst zeldzaam is om niet-rokende jongeren te vinden, die experimenteren met e-sigaretten en daarna regelmatige e-sigaretten regelmatig gaan gebruiken. Het meeste e-sigaret gebruik bij niet-rokers is zeldzaam en experimenteel. Het e-sigaret gebruik is bij niet-rokers een louter sociaal fenomeen zonder verslavende component. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat e-sigaretten voor jongeren een opstap zijn  naar roken. Er is geen reden om aan te nemen dat het gebruik van e-sigaret  het roken van tabak verhoogt bij adolescenten.  Bekijk het onderzoek :
Frequency of youth e-cigarette and tobacco use patterns in the U.S

Onderzoek 2017 gepubliceerd in het tijdschrift Drugs Education Prevention and Policy :
Young people do not associate e-cigarettes with increased likelihood of smoking

Onderzoek gepubliceerd in 2018 in tijdschrift sciencedirect :
Frequency of Use and Smoking Status of U.S. Adolescent E-Cigarette Users in 2015
Conclusies van dit onderzoek: “Het gebruik van e-sigaretten komt hoofdzakelijke voor bij rokende adolescenten. Frequent gebruik van e-sigaretten is zeldzaam bij adolescenten die niet roken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>