Alle berichten van auteur

Fabels over de elektrische sigaret

Er zijn veel niet kloppende verhalen.

We gaan hier even kort op in. Want er is voldoende informatie over te vinden op diverse goede websites.

Onderwijl geloven bijna alle officiële instanties ook dat de E-sigaret een minder schadelijk alternatief is voor tabaksroken. In recente stukken, bijvoorbeeld bij het RIVM komt dat naar voren. Toch komt dat nauwelijks in het nieuws terecht.

Kort samengevat komt het er op neer dat een tabakssigaret 4000 schadelijke stoffen produceert bij gebruik. Een E-sigaret produceert vaak weinig of helemaal geen schadelijke stoffen. Soms worden er wel schadelijke gevonden. Maar bij gewoon gebruik van de E-sigaret in erg lage percentages. En het betreft daarnaast heel veel minder stoffen die verdacht zijn, dan die 4000 bij de tabakssigaret.

Fouten in onderzoek die voor fabelverhalen gezorgd hebben

Soms werden bij onderzoeken in eerste instantie wel degelijk veel schadelijke stoffen gevonden. Vaak bleek dat veroorzaakt door fouten in het gebruik van de testapparatuur. Een apparaat wat gebruikt wordt voor rook uit brandende sigaretten, is niet altijd geschikt om een elektrische sigaret te testen. Lees eventueel over de meest recente studies. of het wat makkelijkere leesbare persbericht over de recente studies .

Jammer genoeg is veel onderzoek met dergelijke fouten in de media terecht gekomen. En kreeg de E-sigaret veel negatieve aandacht. Soms ook nog aangedikt met fabelverhalen die nergens op gebaseerd waren. Wat dan weer klakkeloos elders overgenomen werd (tot onze stomme verbazing zelfs door bekende gevestigde media).

fabels

Rectificaties blijken geen nieuws

Rectificaties in gevonden waarden, (nadat de fouten hersteld waren of toegegeven werden), hebben geen of nauwelijks aandacht in de media gekregen.

Er bestaat dus wel degelijk heel veel onderzoek dat aangeeft dat een E-sigaret heel veel minder schadelijk is. Verder onderzoek blijft nodig. Bijvoorbeeld naar soms gebruikte smaakstoffen waarvan de bevindingen bedenkelijk zijn. En waarvan nader onderzocht moet worden hoe die voor ongezonde stoffen kunnen zorgen.

De meest uitgebreide studie is gedaan in Engeland. Daarin blijkt dat de elektrische sigaret minimaal 95% minder schadelijk is dan tabak roken (en men vermoed meestal 99%). Het departement voor volksgezondheid raadt aan dat artsen de elektrische sigaret mogen  voorschrijven op recept.

Kies voor een minder schadelijk alternatief

De E-sigaret kan levens redden van (verstokte) tabaksrokers. En zorgen dat zij gezonder gaan leven. Want door onderzoek en uit ervaring is ook gebleken dat de conditie van een tabaksroker die overstapt op E-sigaretten enorm vooruit gaat.

Damp en rook is enorm verschillend

Een E-sigaret dampen is echt heel iets anders dan het roken van een tabakssigaret. Het feit dat damp en rook op elkaar lijken zegt helemaal niets. De damp die bij eten koken ontstaat is ook niet vergelijkbaar met rook van een kampvuur.

Video over een onderzoek wat niet klopt

In deze video wordt nogal de draak gestoken met een simplistische fout die gemaakt is in een onderzoek. Ondanks de manier van brengen kloppen alle feiten die vertelt worden.

Lees ook het stuk over dampen en zwangerschap

Niet dampen en roken is het beste. Lukt dat niet ga dan dampen zonder nicotine, wat het minst schadelijk is. Bij normaal gebruik zijn de standaard ingrediënten voor dampvloeistoffen niet schadelijk, behalve nicotine.   Lees meer over dampen en zwangerschap

Waarom doe je mee?

  • Je kan komen om te laten zien dat je de huidige en aanstaande regelgeving te bizar voor woorden vind. Of die maatregelen wel of niet terug te draaien zijn is geen reden om niet je protest te laten horen. Want het kan nog altijd erger worden straks.
  • In de hoop dat je het publiek aan het denken zet. En misschien een toeschouwer op die dag tot nadenken kan zetten over dat je ook kan dampen in plaats van roken.
  • Je kan ook je afschuw laten zien tegen Big Tobacco en aanverwante zaken.
  • Of je komt uit protest tegen hoe de Nederlandse webshops de dupe zijn van de regels die er nu al zijn.
  • Je wilt gewoon komen om de grootste damp-meeting in Nederland mee te maken.
  • Verder mag je het natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid komen.
  • ..en er zijn vast veel meer redenen.
  • En gewoon omdat de E-sigaret levens redt

 

Uitslag poll “waarom kom je/”

Uitslag poll waarom kom je

Europese regelgeving en Europees protest

Het protest tegen de  in te voeren Europese regelgeving (TPD2 – Tobacco Products Directive)  vindt plaats in diverse landen.

In het onderstaande document is de oproep voor de dampers in alle Europese landen te lezen :

European Vapers Protest 2015

Niet zinvolle en betuttelende regels door de EU

De regulering is uiteindelijk een betutteling van de Europese burgers is geworden. En juist van die betuttelende en buitenproportionele regels is de meerwaarde totaal niet te vinden is wanneer je let op veiligheid. Veel van de maatregelen lijken niet op feiten en onderzoek gebaseerd.

In de toekomst worden de mogelijkheden van tabaksroken om over te stappen naar elektrisch roken verkleind. Daardoor is de kans groot dat het aantal tabaksrokers dat stopt minder groot zal zijn. En er worden en passant de Europese en Nederlandse winkels op kosten gejaagd en hun concurrentiepositie wordt verslechterd t.o.v. de rest van de wereld.

We zijn niet tegen regulering, maar dan wel met zinvolle wetten. Want de e-sigaret spaart levens.


Leuke en informatieve video over het EU E-sigaret gebruikersprotest in Brussel.

Dit protest had ook als doel om E-sigaretten bereikbaar te houden voor iedereen.
Omdat E-sigaretten levens van rokers redt.

Video, gemaakt voor de Verenigde Staten, maar vergelijkbaar met krachten die ook in Europa spelen.