Maatregelen EU potentieel gevaar voor
meer tabakgerelateerde doden

Nieuwe Europese richtlijnen zullen er voor gaan zorgen dat een goed werkend middel om te stoppen met roken gaat verdwijnen. De EU heeft regels opgesteld die er op neer komen dat verbeterde en veelgebruikte versies van elektrische sigaretten verboden zijn. Zonder deze verbeterde e-sigaretten wordt de slaagkans voor rokers om over te stappen op dampen drastisch verkleind. En zullen huidige dampers terugvallen op hun oude beslist ongezondere gewoonte van tabakssigaretten roken. Dat dit een zeer kwalijke zaak is, maken dampers kenbaar op 29 mei via het Internationale dampersprotest. In Nederland zullen dampers zich op die dag om 13.00 uur verzamelen op het Domplein in Utrecht voor een protestmars.

Beperkt assortiment voor kleine groep blijft over

Waar het op neer komt, is dat uiteindelijk alleen zogenaamde cig-alikes toegestaan zijn. Deze op tabakssigaretten lijkende e-sigaretten zijn maar voor een beperkte groep mensen bevredigend. Voor veel dampers smaken ze vies of geven ze geen voldoening. Voor de zware roker die wil overstappen zijn de e-sigaret equivalenten voor zware sigaretten met hoger nicotinegehalte verboden.

Daarom is de TPD2 een groot gevaar voor de volksgezondheid

Artikel 20 van de TPD (Tobacco Products Directive) is gewijd aan de elektrische sigaret. Wanneer de richtlijn in alle Europese lidstaten is ingevoerd, wordt de e-sigaret als tabaksproduct behandeld, terwijl het in de warenwet thuishoort.

Opmerkelijk is dat deze EU-regels tegenstrijdig zijn met de uitkomsten van het recente RIVM-onderzoek. Het RIVM beschouwt de e-sigaret als minder schadelijk dan het roken van tabakssigaretten. Maar de door de EU juist nog wel toegestane cig-alike  komt in het recente RIVM-onderzoek als minst goede alternatief naar voren. Dit terwijl nota bene de verbeterde/geavanceerde  e-sigaret van de 2e generatie het beste uit het onderzoek komt.

De nog meer geavanceerde 3e generatie, die hoogst waarschijnlijk nog betere resultaten zal geven, is niet eens in het RIVM rapport meegenomen. En juist deze geavanceerde e-sigaretten zullen bij strikte toepassing van de aankomende EU regels verboden gaan worden.

Verslaafde rokers laten vallen?

Zijn verslaafde rokers dan door de maatschappij al opgegeven? En mogen ze alleen nog dienen als extra belastinginkomen voor de staat? Of voor instandhouding van de tabaksindustrie, en voor de inefficiƫnte rookstopmiddelen van de farmaceutische industrie?

NEE, zegt de dampgemeenschap. De dampers hebben die bestaande hulpmiddelen al geprobeerd zonder resultaat. Alleen dankzij de geavanceerde e-sigaretten zijn de slagingskansen om te stoppen vergroot.

Juist de geavanceerde e-sigaretten moeten blijven bestaan. Volksgezondheid gaat voor economische belangen; de EU zou zich daar op moeten richten. En burgers hebben recht op keuzevrijheid.

Daarom gaat de Nederlandse dampgemeenschap deelnemen aan het

EUROPEAN VAPERS PROTEST 2015

Europese dampers protesteren (in elf landen) tegen de TPD2
(Tobacco Products Directive = EU wet en regelgeving)


Het Nederlandse protest vindt plaats op 29 mei in Utrecht en start om 13.00 uur op het Domplein. Wij nodigen u van harte uit om op deze dag aanwezig te zijn, en net als wij te proberen om levens te redden.

Dit persbericht is verstuurd door het Damperscollectief
Kijk voor meer informatie op
dampersprotest.stoprokenvandaag.nl

---